Het belang van een toegankelijke gemeenschap

Bij het schrijven van dit bericht heb ik vooral de situatie bij Ubuntu NL in gedachten, aangezien naar mijn mening dit bericht daar het meest nodig is. Echter, je kan het op elke opensourcegemeenschap toepassen.

In dit stuk wil in het hebben over het belang van een toegankelijke gemeenschap. Vergeet niet dat Ubuntu een opensourceproject is, en dat een daarbij horende gemeenschap fundamenteel verschilt van bijvoorbeeld een fanforum of een Windows-ondersteuningsgroep. Een opensourceproject hangt namelijk af van de bijdragen van zijn leden.

Ubuntu NL is ook onderdeel van het opensourceproject Ubuntu. Wij zijn de lokale tak van een internationaal project dat de hele aarde beslaat. Echter, op dit moment heb ik niet altijd het gevoel dat er in de gemeenschap ook altijd in die geest gehandeld wordt.

Want als je wilt drijven op vrijwilligers en volgens de traditie van de opensourcegemeenschap bijdragen van iedereen wilt accepteren moet je wel openstaan voor die bijdragen. Dat is een cultuur die je moet kweken, en iets waaraan sommigen eerst zullen moeten wennen, maar deze bewezen methode is wel noodzakelijk als je wilt dat de gemeenschap optimaal functioneert en door kan blijven gaan als er mensen stoppen.

Op dit moment is het zo dat veel teams nogal gesloten zijn. Voordat je ergens bij komt moet je eerst toestemming krijgen; iemand moet je uitnodigen. Veel subteams hebben een nogal scherpe scheidslijn tussen het subteam en de rest. Het is of wel, of niet bij het team.

Laat ik als voorbeeld eens het websitebeheer nemen. De discussie van die groep mensen is gesloten. Je kunt niet meehelpen of meepraten zonder dat iemand je over de scheidslijn laat. Zulke dingen maken het erg moeilijk voor iemand die mee wil helpen om mee te doen.

Opensourcegemeenschappen kunnen elke bijdragen, hoe klein ook gebruiken. Kleine bijdragen zijn een goede manier om langzaam betrokken te raken bij een (deel van een) project. Je wordt lid van een mailinglijst, reageert af en toe in een discussie en wanneer de webbeheerder een keer vraagt of iemand een klein klusje wil opklappen schrijf je dat je dat wel wilt doen. Zo raak je steeds bekender met het project en uiteindelijk kan je misschien ook wel taken overnemen van de beheerder als die het een keer wat drukken krijgt.

Deze manier heeft twee voordelen:

  1. Niet iedereen hoeft natuurlijk na verloop van tijd ook, bijvoorbeeld, webbeheerder te worden. Echter hij of zij helpt wel een beetje mee, en alle kleine beetjes helpen. Al bespaart die persoon de eigenlijke webbeheerder maar tijd door vragen te beantwoorden die mensen stellen op de maillijst, dat helpt toch;
  2. De opvolgers worden vanzelf klaargemaakt. Als er nu iemand uit mijn voorbeeldteam weg zou gaan dan zou er nog maar één webbeheerder over zijn, en een eventuele nieuwe beheerder zou alles nog helemaal moeten leren. Als je openstaat voor bijdragen en meedenkende mensen heb je daar niet alleen profijt van als je er nog bent, maar je garandeert ook de continuïteit van het team een stuk beter.

Alles gaat een stuk langzamer vanwege de vakantie, maar op dit moment wordt langzaam maar zeker het openstellen van de communicatie van het team voorbereid. Dit is al een stap in de goede richting, maar we moeten ervoor waken dat we ook onze cultuur meeveranderen. Dit houdt in:

  • Communiceer alles openbaar, tenzij het écht niet anders kan. Geen privémailtjes om snel iets te regelen, maar gebruik een maillijst of het forum. Dan sta je anderen toe te reageren en mee te denken en kan de gemeenschap volgen wat je doet en hebt gedaan;
  • Neem iedereen serieus, ook de mensen die niet al in je (sub)team zitten en luister ook echt naar nieuwkomers die iets inhoudelijks te vertellen hebben;
  • Zorg dat mensen het makkelijk en leuk is voor mensen om bij te dragen, moedig ze aan;
  • Laat de onderscheiding tussen Ubuntu NL team en Ubuntu NL gemeenschap zoveel mogelijk verdwijnen. Het team zou de gemeenschap moeten zijn, en anders is er iets heel erg mis, dan zijn we meer een fanforum dan een opensourcegemeenschap.

Ik heb in met deze blogpost niemand persoonlijk willen aanvallen en ik wil ook absoluut niet zeggen dat ik de bijdrages van wie dan ook maar niet waardeer. Echter, we moeten wel onder ogen kunnen en durven zien dat er een cultuurverandering nodig is als we Ubuntu NL een prettige en leefbare gemeenschap willen houden.

Het zou hypocriet zijn om een opensourceproject aan iedereen aan te raden als superieur, maar zelf de opensourcemethode niet te willen gebruiken.

Join the conversation

2 Comments

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.