Implementatie organisatievoorstel Ubuntu Nederland afgesproken

Afgelopen donderdag was de maandelijkse vergadering op IRC. De notulen en het logbestand staan op de bijbehorende wikipagina. De vergadering duurde erg lang, maar we hebben belangrijke dingen besloten.

Het grootste nieuws is dat we een tijdspad hebben voor de invoering van de nieuwe organisatie. De inschrijfperiode voor kandidaten opent op zaterdag 5 maart, vier weken later zijn de verkiezingen, op zaterdag 2 april, deze duren een hele week.

Je ziet het goed, er is maar één moment waarop er verkiezingen zijn, en ze duren langer. We hebben namelijk nog wel een wijzing afgesproken aan het organisatievoorstel: de verkiezingen van de voorzitter en van de gemeenschapsraadsleden worden tegelijk gehouden, je kunt voor beide functies tegelijk stemmen.

Dit heeft gevolgen: je mag je nu voor beide functies tegelijk kandidaat stellen. Wordt je gekozen tot voorzitter, dan worden je stemmen voor de gemeenschapsraad gewoon genegeerd. We hebben ook nog maar één inschrijfperiode voor beide functies, deze duurt vier weken. Om meer mensen in de gelegenheid te stellen hun stem uit te brengen, laten we de stembus één hele week open.

Het afgesproken tijdspad houdt dus in dat we voor 5 maart bepaald moeten hebben wie de stemgerechtigden zijn. Je hebt dus tot die tijd om je op te geven voor stemrecht! Dat kun je doen door je naam op de lijst te zetten. Een groepje bestaande uit Thomas de Graaff, Nunslaughter, Jan Stedehouder en ikzelf zullen bepalen wie van de mensen op de lijst aan de eisen voldoet.

Ronnie van den Crommenacker, Nunslaughter en ikzelf zullen werken aan de website waarmee kandidaten zich kunnen opgeven, en waarmee mensen zullen kunnen stemmen. De code staat op Launchpad in een Bazaar-branch. We gebruiken Django en ‘launchpadlib’ om makkelijk en snel iets op te kunnen zetten dat goed integreert met Launchpad, dat we willen gebruiken als bron van de authenticatie.

Nu gaat het dus echt beginnen! De veranderingen komen eraan, we hebben datums vastgesteld. Over niet al te lange tijd zal de nieuwe organisatie van Ubuntu Nederland aan de slag kunnen!

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.