Organisatievoorstel voor Ubuntu Nederland versie 0.2

Op 1 december publiceerde ik een eerste versie van het organisatievoorstel voor Ubuntu Nederland. Sindsdien hebben we al mooi ideeën uitgewisseld hierover, vooral in het forumonderwerp over het organisatievoorstel. Ik heb nu de besproken punten verwerkt en publiceer nu een versie 0.2 van het organisatievoorstel.

Het organisatievoorstel 0.2
Organisatievoorstel voor Ubuntu Nederland (ODT), versie 0.2
Organisatievoorstel voor Ubuntu Nederland (PDF), versie 0.2

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De gemeenschapsleiding is nu een aangewezen deel van de gemeenschapsraad;
  • De gang van zaken rond de verkiezingen en de niet-openbare archieven is verduidelijkt;
  • De functie van ombudsman is vervallen;
  • Enkele stukjes zijn herschreven om het taalgebruik te verfraaien, of om punten te verduidelijken.

Een punt waar ik nogal onzeker over ben is de vereiste voor actief en passief kiesrecht. Op dit moment is het voor beide Ubuntu Membership, maar ik weet niet goed of dat wel juist is, vooral omdat het niet altijd makkelijk is voor mensen om Ubuntu Member te worden. Ik weet dat we al gesproken hebben over de nadelen van dit criterium, maar ik zou ook graag alternatieve vereisten horen. Want nu is er niet een goed alternatief mogelijk.

Reacties, zoals de vorige keer, graag bij dit blogbericht, via de mail, of op het forum.

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.