Organisatievoorstel voor Ubuntu NL

Een tijd terug beloofde ik om in december met een organisatievoorstel te komen voor Ubuntu Nederland. Dit voorstel kon dan onderwerp van een discussie worden, waarna ik in verschillende versies het commentaar zou kunnen verwerken. Voor de geplande vergadering van 16 januari zouden we dan een voorstel hebben dat af was, en zouden we kunnen beginnen met het implementeren.

Ik ben aan de slag gegaan en ondanks een groot tekort aan tijd heb ik toch een voorstel kunnen maken. Ondhoud dat dit nog maar een eerste versie, een concept is. Er kan dus nog van alles veranderen. Daarnaast is het ook een organisatievoorstel, dus het staat niet vast dat alles wat ik zeg ook gedaan wordt.

Het organisatievoorstel:
Organisatievoorstel voor Ubuntu Nederland (ODT)
Organisatievoorstel voor Ubuntu Nederland (PDF)

Wat nu? Ik zou iedereen die geinteresseerd is in de organisatie van Ubuntu NL willen vragen om het te lezen en de reacties te noteren en mij te laten weten. Laat ze achter in een reactie op dit blog bericht, stuur me een e-mail, of reageer op het forumonderwerp.

Ik zal alle reacties doornemen en over twee weken zal ik een nieuw concept publiceren waarin ik het commentaar zal verwerken. Daarna zal ik nog enkele versies vrijgeven tot de vergadering.

Join the conversation

7 Comments

 1. Prima stuk Sense,

  Je stelt dat de secretaris van de Gemeenschapsraad niet wordt gekozen via verkiezingen, maar ik mis dan wel de benoemingsprocedure. Kiest de Gemeenschapsraad uit haar eigen midden?

  De koppeling van het stemrecht aan het Ubuntu Membership komt mij, ook op langere termijn, vrij zwaar over. Het voordeel is dat het een extern criterium is (nl. deel van de wereldwijde gemeenschap), maar anderzijds heb je als individu met actieve bijdragen ook weinig grip op acceptatie als Member. In ieder geval besef ik dat ikzelf niet in aanmerking ga komen voor een functie in een van de organen van Ubuntu-nl, omdat ik op persoonlijke gronden de Ubuntu Code of Conduct niet onderteken:
  http://www.janstedehouder.nl/2010/11/16/gedrag-en

  1. Bedankt voor je reactie! Ik ben inderdaad vergeten die procedure te beschrijven, goed dat je me er op wijst. Ik had inderdaad in mijn hoofd dat die door de Gemeenschapsraad uit haar eigen midden gekozen zou worden.

   Binnen de Ubuntu-gemeenschap is de 'Code of Conduct' zeer belangrijk, en voor veel dingen is het ondertekenen daarvan ook een vereiste. Ook binnen de gemeenschap van Ubuntu NL gaan er meer en meer stemmen op om een vertaalde versie van de 'Code of Conduct' te gebruiken voor de gemeenschap en de leidersversie te gebruiken voor leidinggevende functies in de gemeenschap. De belangrijkste reden hiervoor is dat we mensen kunnen afrekenen op iets wanneer ze iets beloofd hebben. Dat dit volgens het huidige organisatievoorstel ook een vereiste is voor stemrecht vloeit voort uit de eisen die er zijn om 'Ubuntu Member' te worden. De 'Code of Conduct' verplicht stellen voor mensen die willen stemmen is niet bewust gedaan, maar ik vind het zelf niet zo erg dat het indirect wel een vereist is.

   Ik heb ervoor gekozen om 'Ubuntu Member' het punt van onderscheid te maken bij het bepalen van wie stemrecht heeft en wie niet na discussies met andere mensen op het Ubuntu NL Forum. We wilden in staat zijn goed te selecteren wie een significante bijdrage heeft geleverd aan Ubuntu NL of Ubuntu. Door daarvoor het 'Ubuntu Member'-systeem te gebruiken besparen we onszelf werk en zorgen we ervoor dat er een prikkel is voor mensen om 'Ubuntu Member' te worden – want dat heeft ook veel voordelen in de internationale gemeenschap. Het is niet zo heel moeilijk voor mensen die een tijd lang actief hebben bijgedragen aan Ubuntu NL om 'Ubuntu Member' te worden. Bijdragen in een lokale gemeenschap tellen ook mee, en ik ben van plan om te zorgen dat we goed in staat zullen zijn om mensen te helpen met het proces, ook wanneer ze moeite hebben met Engels.

   1. Ik begrijp de keuze wel om het Ubuntu membership als basis te nemen, ik denk alleen dat het een erg smalle basis is. Wereldwijd zie ik in de Launchpadgroep een kleine 650 Ubuntu Members staan en ik kan me niet voorstellen dat de leiding van alle LoCo's uitsluitend bestaat uit Ubuntu Members. Natuurlijk vermijden we dan de discussie over wat een significante bijdrage is, omdat die beslissing niet door Ubuntu-NL maar door een ander orgaan wordt genomen. Gezien de discussies van de afgelopen jaren zit daar de meerwaarde van het voorstel.

    De keerzijde, en dat wil ik dan toch benoemen, is dat leden die significant bijdragen aan Ubuntu maar geen Ubuntu Member zijn in de besluitvorming buitengesloten worden. En gezien het relatief kleine aantal Ubuntu Members wereldwijd gaat het dan om heel wat mensen, ook in Nederland.

    1. Het zijn zeer zeker geldige bezwaren en het is ook één van de dingen waar nog goed naar gekeken moet worden. Zolang we niets beters bedenken lijkt mij dit echter wel de beste oplossing, alhoewel ik het erg jammer zou vinden mensen uit te sluiten.

 2. Sense, je hebt weer eens formidabel werk geleverd, ik vind dit voorstel echt top!
  Alleen heb ik commentaar op het buitenstellen van het vertaalteam uit Ubuntu Nederland. Eigenlijk zouden we ons meer moeten profileren als werkzaam in het Nederlandse taalgebied, en niet specifiek in Nederland. Dat komt omdat we in België met een nogal moeilijke situatie zitten. Er worden namelijk drie talen gesproken, en daardoor zijn is Ubuntu België voor de helft van de taken aangewezen op de LoCo's van buurlanden. Voor Nederlandstalige Belgen is Ubuntu Nederland dus de gemeenschap waar zij naartoe zullen gaan voor ondersteuning, documentatie en vertalingen van de software. Om nu een verschil te maken tussen groepen die in Nederland actief zijn en groepen die in het hele Nederlandstalige gebied werkzaam zijn zou dus de zaak nodeloos moeilijker maken. Laten we gewoon Ubuntu-NL profileren als een LoCo die deels actief is in het hele Nederlandstalige gebied, daar waar Ubuntu België niet kan voorzien in de diensten.

  1. Er zijn verschillende mensen die al, terecht, gewezen hebben op het feit dat we ook belangrijk zijn voor Nederlandstaligen die niet Nederlands zijn. Dit geldt natuurlijk vooral voor Vlamingen, maar het zou net zo goed kunnen slaan op een Surinamer of Nederlandstalige Antilliaan die ondersteuning zoekt.

   Ik zou het een mooi idee vinden om in de missie op te nemen dat Ubuntu NL zich ten doel stelt ook Nederlandstaligen buiten Nederland te helpen. Dat noteer ik. Echter, ik denk wel dat we duidelijk moeten zijn dat Ubuntu NL als organisatie een geografisch Nederlandse groep is. Dit vooral omdat de meeste middelen geografisch gebonden zijn. Maar,ik zou zeker het actief én het passief kiesrecht open willen stellen voor actieve niet-Nederlandse Nederlandstaligen. Het is aan de Groepen zelf om te bepalen of ze zich alleen op Nederland of op alle Nederlands sprekenden richten. Ik ben voorstander voor decentralisatie bij het bestuur van een gemeenschap, en ik denk dat we zo het beste zorgen dat we de Vlamingen helpen, zonder dat we België overnemen en ontkennen dat Ubuntu BE daar wel zeker actief is.

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.