Resultaten van de vergadering van 3 februari over de organisatie van Ubuntu Nederland

Afgelopen donderdag 3 februari hadden we van 19.30 tot 21.00 een extra vergadering op IRC over de nieuwe organisatie van Ubuntu Nederland.  Het was een leuke, productieve vergadering, en ik heb het gevoel dat we een paar goede punten hebben behandeld.

Akke Hoekstra had de notulen gisteren al klaar, ze staan op de wiki-pagina van de vergadering. Het logbestand staat ook op de wiki.

Er waren ongeveer negen mensen aanwezig, daarnaast luisterden een paar mensen ook nog enkel mee op de achtergrond. We hebben de volgende punten afgesproken:

  • Mensen die stemrecht aanvragen geven daarmee aan zich in de geest van de ‘Code of Conduct‘ te gaan gedragen. Wanneer zij zich hieraan niet houden, kan nadat de gemeenschapsleiding hierover een klacht heeft gekregen, de gemeenschapsleiding de benodigde acties nemen, waaronder het stemrecht ontnemen als uiterste consequentie;
  • We stellen voor dat een groepje betrouwbare personen de lijst met voorgestelde stemgerechtigden zal beoordelen. Zij zullen definitief bepalen wie stemrecht krijgt toebedeeld. Omdat dit een belangrijke en gevoelige zaak is, willen we dit pas definitief afspreken bij de reguliere maandelijkse vergadering volgende week donderdag 10 februari;
  • Na suggestie van mij hebben we twee onderdelen van de stemprocedure aangepast:
    • Bij de verkiezingen van de gemeenschapsraadsleden kunnen de kiezers de punten 6, 5, 4, 3, 2 en 1 verdelen over de kandidaten;
    • Wanneer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben volgt een tweede ronde met de top zes van de behaalde punten – top één bij de voorzittersverkiezing. Dit is niet nodig wanneer bijvoorbeeld twee personen de tweede plek delen, maar de vijfde plek niet gedeeld wordt.

We gaan tijdens de vergadering van 10 februari verder praten: dat is het moment waarop we definitief doorgaan met het organisatieplan en de implementatie in werking wordt gezet. De vergadering is het laatste moment om voor de invoering nog veranderingen door te voeren. Als je nog punten hebt, voeg ze toe op de speciale wiki-pagina die we daarvoor gemaakt hebben!

Vergeet ook niet om stemrecht aan te vragen voor jezelf wanneer je er recht op hebt. Voeg je naam toe aan de lijst met voorgestelde stemgerechtigden! Ken je mensen die er ook op zouden moeten staan? Zorg dat ook hun namen op de lijst komen staan.

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.