Twee manieren op een gemeenschap te besturen

Ik ben al een tijd aan het nadenken over een goede manier om de gemeenschap te organiseren. Waar ik graag over zou praten, omdat ik het zelf nogal moeilijk vind om tot een conclusie te komen hier, is hoe we het bestuur willen kiezen.

Mijn voorstel was om de ‘opperste’ leiding bij een ‘Gemeenschapsraad’ neer te leggen, die leiding geeft aan Ubuntu NL en de middelen die tot onze beschikking staat beheren. Het probleem zit hem bij het aanwijzen van de leden. Het leek me goed om de raad uit vijf personen te laten bestaan, waarvan één de voorzitter is. De rol van voorzitter valt samen met die van het loco-contact. Maar hoe kies je de andere vier leden, en moet er ook niet een verkiezing komen voor de voorzitter/het loco-contact?

Mijn eerste gedachte was om het door de voorzitters van de subteams te laten kiezen. Die groep is makkelijk te controleren en die mensen weten iets beter wie er geschikt voor de rollen zouden kunnen zijn. Er zitten wel enkele nadelen aan:

  • Omdat het nogal een kleine groep is, zijn beschuldigingen van vriendjespolitiek al snel gemaakt;
  • Het is een kleine groep, dus ook vertegenwoordigt de groep de hele gemeenschap niet precies;
  • De gemeenschap heeft minder invloed op het bestuur van zichzelf, alles staat weer wat verder weg;
  • Het zou beter zijn wanneer je het aantal teams niet teveel wilt vastleggen om niet teveel op de teams zelf te bouwen. In plaats daarvan zouden teams uit de gemeenschap zelf voort moeten komen, en ook onofficieel moeten kunnen beginnen. Maar wanneer je de teamvoorzitters níet de Gemeentschapsraadsleden laad kiezen, dan hoef je ook niet te kiezen welke teams je wel en niet erkent.

De ‘Community Council’ in de internationale gemeenschap wordt gekozen door ‘Ubuntu Members’, mensen die een significante bijdrage hebben geleverd aan Ubuntu voor een langere periode. We zouden ook een soortgelijk model kunnen invoeren voor het kiezen van de Gemeenschapsraad (die dan helemaal los komt te staan van de teams en er alleen maar mee te maken zal krijgen wanneer het over de beschikbare middelen gaat en wanneer er conflicten opgelost moeten worden). Ieder Ubuntu NL ‘Lid’ zou zich dan verkiesbaar kunnen stellen door zich op te geven bij de Gemeenschapsraad (die enkel controleert of je wel echt een Ubuntu NL Lid bent), en ieder Ubuntu NL Lid kan vervolgens stemmen.

Dit is wel het systeem waar ik het meest naar neig, maar ik vraag me af hoe we op een goede manier deze ‘Ubuntu NL Leden’ aan zouden kunnen wijzen. In de internationale gemeenschap kun je jezelf op een wikipagina plaatsen en vervolgens verschijnen op een IRC-vergadering van één van de drie regionale lidmaatschapsraden (de leden hiervan worden door de ‘Community Council’ aangewezen), die dan bepaalt of je genoeg hebt bijgedragen. Wanneer dat zo is wordt je toegevoegd aan het Ubuntu Members’ team op Launchpad en krijg je enkele voorrechten. De vraag is dan natuurlijk op basis van welke criteria wij mensen Ubuntu NL ‘Lid’ zouden laten worden, en wie dat dan zouden moeten beoordelen.

Ik hoor graag van jullie wat jullie er van denken!

Deze zelfde tekst verscheen ook op het Ubuntu NL forum: http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/twee-manieren-op-een-gemeenschap-te-besturen.

Join the conversation

1 Comment

  1. Dat lijkt me wat gecompliceerd, en daarnaast is het niet altijd verstandig om elke keer de hele raad te vervangen. Ik denk dat we beginnen met het laten aanwijzen van de leden door de subteamhoofden, en dat we overgaan op verkiezingen vanuit de gemeenschap zodra we genoeg mensen Ubuntu Member hebben kunnen maken, dat zou dan namelijk de vereiste worden voor passief en actief kiesrecht.

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.