Wilders

Wilders en Bosma: De Islam is het probleem, niet de moslims

In een woord: walgelijk.

Hoe kan iemand zo kortzichtig zijn? Zo blind, zo dom? Alsof de Islam de enige godsdienst is die totale werelddominatie zou hebben nagestreefd/nastreven. Ook in de Bijbel staan honderden levensregeltjes. En wat te zeggen van de expansiedrang van het christendom en dan voornamelijk het katholieke geloof? Bijna direct na de stichting van de Kerk door keizer Constantijn was een van de belangrijkste doelen van de nieuwe christen het bekeren van heidenen, al dan niet met geweld. Denk maar aan de heilige Bonifatius die ook geen lievertje was. Of de kruistochten.
Waarom dhr. Wilders de politicus van het jaar geworden is mij nog steeds een raadsel. Het enige waar hij werkelijk goed in is, is het bespelen van de media. De enige media die hem echt durfde aan te pakken was HARDTalk, de andere media zijn te bang Geert Wilders kwijt te raken. In het interview met HARDTalk wordt echt duidelijk dat Geert Wilders echt racistisch is. Hij wil het eerste artikel van de grondwet, die discriminatie verbiedt, vervangen door een die vastlegt dat de Leitkultur(waar kennen we dat begrip ook al weer van?) in Nederland een joods-christelijke is en is er erg op tegen dat Rotterdam en Amsterdam voor de meerderheid zwart worden. Hij ziet dat als een probleem. Waarom? Wat is er erg aan? En alhoewel hij verscheidene keren zegt dat hij niet alle immigranten slecht vindt, generaliseert hij toch vlak daarna weer.  Maar hij moet gewoon accepteren dat culturen soms veranderen. Vroeger waren we Germaans, toen is het christendom ons opgedrongen, al dan niet met geweld. En nu krijgen we misschien met islamistische aspecten te maken. Maar wat is daar zo erg aan? Het Chinees-Indisch restaurant is ook heel populair, maar zeker niet Nederlands of joods-christelijk. Volgens verschillende mensen die verstand hebben van de islam zijn het vooral de fundamentalische islamieten die de Koran niet goed lezen. De islam zou een godsdienst van vrede zijn en is bovendien gebaseerd op het oude testament, wat ook in de Bijbel gebruikt wordt. Als de Koran verboden wordt moet ook een deel van de Bijbel verboden worden.
Alle godsdiensten moeten gelijk behandeld worden. Waarom is het oproepen tot het doden van een vrouw die overspel heeft gepleegd wel erg als het in de Koran staat, maar niet als het in de Bijbel staat? Er zijn inderdaad een boel fundamentalisten in deze wereld. Maar dat wil niet zeggen dat je de islamieten moet behandelen op een manier die erg doet denken aan de manier waarop een zekere godsdienst werd behandeld in de jaren 40-42.

Ik roep iedereen op: doe wat tegen Geert Wilders/de PVV of we worden wakker na een regeerperiode van dhr. Wilders als een vredesmacht van de NATO de randstad bezet houdt om onrusten te voorkomen en foto’s van kampen als bij Schiphol  de hele wereld overgaan om aan te tonen hoe die de westerse beschaving kan zinken.

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.